மத்திய சென்னை மாவட்ட RMM சார்பில் எழும்பூர் பகுதியில் எளிய மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

V4U MEDIA [ Fri, May 22, 2020 ]

163

மத்திய சென்னை மாவட்ட ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் எழும்பூர் பகுதியில் ஊரடங்கு உத்தரவால் வாழ்வாதாரம் பாதித்த எளிய மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

Latest News